12:12:37
Nyu York
17:12:37
London
01:12:37
Tokio
03:13:02
Sidney
497 44 28


Kanallar

Trend xətləri haqda verilmiş məlumatları əsas götürərək paralel xətlər çəkildikdə kanal yaranır.

3 növ kanal növləri vardır :

  1. 1. Artan kanal (higher highs, higher lows)
  2. 2. Azalan kanal (lower highers, lower lows)
  3. 3. Üfüqi kanal ( ranging)

Vacib qeydlər:

  • - Kanal konstruksiya ediləndə mütləq iki xətt bir-birinə pararlel olmalıdır.
  • - Ümumilikdə aşağı kanal alış zonası kimi, yuxarı kanal isə satış zonası kimi nəzərdə tutulur.