12:12:37
Nyu York
17:12:37
London
01:12:37
Tokio
03:13:02
Sidney
497 44 28


Kurs növləri

  İlkin tanışlıq seminarı Qrup şəklində Fərdi
İştirakçı sayı 4 1
Vizual
Onlayn
Tədris müddəti (saat) 1 1 1
Ümumi tədris müddəti (dərs) 1 6 6
Foreks haqqında ümumi məlumat.
Foreksin bazarda aktivliyi
Təməl anlayışlar.
Fundamental analiz
Analizi təmin edən iqtisadi və siyasi faktorlar
Valyutaya təsir edən faktorlar
Texniki analiz
Qrafiklər
Uğurlu ticarətin səciyyəvi xüsusiyyəti
Ticarət strategiyaları
Fibonacci
  Ətraflı məlumat Ətraflı məlumat Ətraflı məlumat

- Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən bu işarə cədvəlin sol tərəfində qeyd olunmuş məlumatların tədris olunmayacağını bildirir.
- Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən bu işarə cədvəlin sol tərəfində qeyd olunmuş məlumatların qısa tədris olunacağını bildirir.
- Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən bu işarə cədvəlin sol tərəfində qeyd olunmuş məlumatların geniş tədris olunacağını bildirir.