12:12:37
Nyu York
17:12:37
London
01:12:37
Tokio
03:13:02
Sidney
497 44 28


Analiz

Bazar analizi: Layihəni əhatələyən məhsul və xidmətin yer alacağı bazarın və çevrənin vəziyyətini, mexanizmini, məhsul və ya xidmətə göstərəcəkləri reaksiyaları və təxmin ediləcək təsirlərini əvvəlcədən müəyyən etmək məqsədilə lazımi məlumatları toplayıb işləməyi və beləcə məhsul və ya xidmətin satış dərəcəsini təyin etmə prosesidir. Bazar analitiki isə bu işi icra edən şəxsdir.