12:12:37
Nyu York
17:12:37
London
01:12:37
Tokio
03:13:02
Sidney
497 44 28


Texniki analiz

Texniki analiz istənilən bazarda, istənilən vaxt periodlarında istifadə oluna bilər. Texniki analizin qaydalarına müraciət etməyən bazar yoxdur. Məsələn, texniki analitik istənilən bazarı rahat analiz edə bilər. Fundamental analitik üçün isə bu vəziyyət həmişə belə deyildir. Fundamental analitiklər müəyyən olunmuş sahə üzrə professionallaşırlar.
Qrafiklər, diaqramlar texniki analitikin ən təməl köməkçisidir.